Ο Αμερικανικός οίκος LOCKWOOD παράγει τα γνήσια αρθρωτά συστήματα λίπανσης παροχής ψυκτικού υγρού LOC-LINE®.

Διαθέσιμα σε διατομές 1/4″ και 1/2″, μπορούν να συνδυαστούν με πολλά εξαρτήματα (ακροφύσια, διακλαδώσεις, βάνες, κλπ) και να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη παροχής ψυκτικού υγρού σε εργαλειομηχανές καθώς και σε άλλες βιομηχανικές εφαρμογές.

1/2

Αρθρωτά Εξαρτήματα 1/2″

1/4

Αρθρωτά Εξαρτήματα 1/4″